Custos’ visjon


Når krisene rammer bedriften:

  • CUSTOS støtter, avlaster og kompletterer ledelsen i små- og mellomstore bedrifter i krisehåndtering, offensivt forsvar og ”turn around”.
  • CUSTOS` honorarmodeller er tilpasset krisebedriftens økonomiske evner.
  • CUSTOS kan også facilitere frisk kapital.
mudman

Et av kjennetegnene på mange entreprenører og ledere av små og mellomstore bedrifter er at de kjemper videre mot malstrømmen der andre gir opp. – Og reiser seg igjen. Men prosessen er overveldende, utmattende og ensom. Derfor er CUSTOS` støtte relevant.
Custos har lært krisehåndtering ”the hard way”. Når alt går galt på én gang, og man kjemper i en malstrøm av massive utfordringer. Følelsen av fortvilt avmakt, overveldende utfordringer, fornedrelse og frykt.

Denne erfaringen gjør at vi møter deg som bedriftsleder i krise med empati og forvissning om hva som kreves for at krisen skal overvinnes og bedriften skal overleve.

Custos tilbyr operativ, kompetent og kreativ styrke, stamina og lojalitet. Det kan være det som avgjør vinn eller forsvinn.

«You may have to fight a battle more than once to win it»

Margaret Thatcher