Custos’ bidrag


Med kompetent og kreativ styrke, stamina og lojalitet kan Custos kostnadseffektivt;

hand

«Nobody loves you when you`re down and out». Det burde vært omvendt; det er når krisene rammer, en håndsstrekning er mest avgjørende for om man vinner eller forsvinner. Derfor er CUSTOS relevant
  • I valget mellom «fight or flight»; tilby eiere, styret, operativ ledelse eller samarbeidspartnere ny kraft og kompetent kapasitet til å stå igjennom -, og løse utfordringene. Eventuelt komplettert med tilførsel av kapital
  • Parallellt trekker vi inn spisskompetanse fra Custos` nettverk innen bl.a. strategi, «uortodoks offensivt forsvar», minnelig tvisteløsning, risikoanalyse, etterretning, psykologi, informasjonsrådgivning, investeringsanalyse, juridisk bistand, etc. – alt bedriften kan trenge for å overleve og vinne
  • Være en komplementær ressurs – ingen konkurrent – til velrenommerte forretningskonsulenter, advokater, etc., som vi gjerne samarbeider med
  • Bidra til å sikre/gjenvinne verdier for fordringshavere i problemengasjementer
  • La sterke virksomheter fokusere på egen drift og fremgang, mens vi hjelper forretningspartnere, datterbedrifter, etc. med sine problemer
«La ikke fortiden trekke deg ned og hindre deg i å bevege deg fremover»