Forretningsidé


Aktiv, involverende bistand til bedrifter i krise

fjell

Entreprenører og ledere av små- og mellomstore bedrifter står for en stor del av jobb- og verdiskapningen i Norge. – Personer med utholdenhet, mot, og som forsaker mye. Om noe går galt, forveksles motet med dumdristighet, og aksepten av risiko med hasardiøs. Det er for enkelt. Som i livet forøvrig, rammer motgang ofte tilfeldig og urettferdig. Derfor er CUSTOS` bistand relevant.
  • Custos har dyp innsikt i de behov, risiki og utfordringer små- og mellomstore bedrifter står ovenfor når motgang slår inn for fullt.
  • Vi nøyer oss ikke med å gi råd, men avlaster/kompletterer ledelsen i operative – ofte ubehagelige/slitsomme – oppgaver som den ekstreme situasjonen virksomheten har havnet i, gjør det avgjørende å løse rett. Dette er gjerne oppgaver på siden av ledelsens kompetanse innen kjernevirksomheten
  • Om behov og interesse, trekker vi også inn finansieringskilder (business angels/venture capital, etc.) som kan co-investere med Custos
  • Forretningsmodellen gir stor fleksibilitet m.h.t. begrenset basishonorering (kostnader for bedriften), kombinert med sucess fee, ny kapital, etc.
«Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.»

T. S. Eliot