Investorer


CO-INVESTORER til opportunistiske investeringer

Custos m/spisskompetente partnere bistår og investerer i virksomheter i krise, hvor vi kan være en attraktiv, kostnadseffektiv og betrodd samarbeidspartner som kan bidra til dyktiggjøring, lønnsom utvikling og synliggjøring av verdier.

hav

Best innsikt oppnås gjennom reell operativ erfaring. – Og det er først da vi tar investeringsbeslutninger. Derfor investerer vi med høyrisiko-rabatt, men hvor vi kjenner risikiene bedre.
Først;
Vi bistår bedriften aktivt og inngående – blir kjent med SWOTs.

Dernest;
Custos co-investerer med andre business angels, dedikerte venture capital investors, etc. (konvertible lån, tegnings- eller kjøpsopsjoner, etc.)

Avgjørende for suksess:

  • Opportunistisk -/situasjonsbetingede, spesielt attraktive inngangsvillkår
  • Lojalitet og jevnt, hardt arbeid til felles beste
  • Aktive deleiere må bidra til positiv utvikling gjennom reell og kompetent bistand. – Gir betydelig gearing på investert kapital
«The best vision is insight»

Malcolm Forbes